Denne artikelen omhandler hvordan du laster opp din egen Minecraft verden eller et custom map til din server.


  1. Stopp serveren.
  2. Logg på SFTP.
  3. Slett world mappen fra din server.
  4. Endre navn på verdenen du vil laste opp til world.
  5. Last opp den nye world mappen til din server.
  6. Start serveren.

Du har nå lastet opp din egen Minecraft verden eller et custom map til din server.


Hvis du trenger ytterligere hjelp, vennligst kontakt vår support på her.

Was this answer helpful? 2 Users Found This Useful (3 Votes)