Denne artikelen omhandler hvordan du får en ny world seed.


1. Stopp serveren.

2. Logg på SFTP.

3. Fjern world, world_nether og world_end mappene.

4. Start serveren din.

Du har nå blitt tildelt en ny world seed!


Hvis du trenger ytterligere hjelp, vennligst kontakt vår support på her.

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)