Hvordan opprette en database?

En database brukes for å lagre data elektronisk.


  1. Gå på Kontrollpanelet.
  2. Gå på Databases.
  3. Trykk på NEW DATABASE.
  4. Skriv et navn på databasen.
  5. Trykk på CREATE DATABASE.
  6. Trykk på ikonet på høyre side for å se passordet.
  7. Kopier brukernavnet og passordet.
  8. Gå på https://mysql.spillhosting.no/.
  9. Skriv inn brukernavnet og passordet.

Du har nå opprettet en database!


Hvis du trenger ytterligere hjelp, vennligst kontakt vår support på her.

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)