En database brukes for å lagre data elektronisk.


  1. Gå på Kontrollpanelet.
  2. Gå på Databases.
  3. Trykk på NEW DATABASE.
  4. Skriv et navn på databasen.
  5. Trykk på CREATE DATABASE.
  6. Trykk på ikonet på høyre side for å se passordet.
  7. Kopier brukernavnet og passordet.
  8. Gå på https://mysql.spillhosting.no/.
  9. Skriv inn brukernavnet og passordet.

Du har nå opprettet en database!


Hvis du trenger ytterligere hjelp, vennligst kontakt vår support på her.

Var dette svaret til hjelp? 0 brukere syntes dette svaret var til hjelp (0 Stemmer)