Hvordan bygge en server.jar fil? (Spigot)

Vi anbefaler at du bygger din egen server.jar fil, årsaken til dette er for at du skal få den nyeste og mest stabile utgaven av versjonen du ønsker. Det kan ta opptil 5 minutter å bygge en JAR fil.

Merk: Du må ha Git installert. Du kan laste ned Git her.


For Winows:

1. Lag en run.bat batch fil.

2. Legg til følgede kode i filen:

@echo off
IF NOT EXIST BuildTools (
    mkdir BuildTools
)
cd BuildTools
curl -z BuildTools.jar -o BuildTools.jar https://hub.spigotmc.org/jenkins/job/BuildTools/lastSuccessfulBuild/artifact/target/BuildTools.jar
set /p Input=Enter the version: || set Input=latest
java -jar BuildTools.jar --rev %Input%
pause

3. Kjør run.bat filen.

4. Skriv inn ønskede server versjonen (F.eks: 1.16.5) og trykk enter.

5. Du vil få en mappe kalt BuildTools. Inni mappen, vil det være en JAR fil kalt spigot-<versjon>.jar. Endre navn på filen til server.jar og last den opp til din server.

Du har nå bygget din egen JAR fil.


Hvis du trenger ytterligere hjelp, vennligst kontakt vår support på her.

Var dette svaret til hjelp? 0 brukere syntes dette svaret var til hjelp (0 Stemmer)